Nieuws en Actueel

Deelnemers werkgroep DCSPH gezocht!

Per 1 januari 2020 is een uniforme lijst DCSPH ingevoerd.

Uniformering van de codelijst is één van de actiepunten uit de Bestuurlijke afspraken paramedische zorg. De DCSPH-code is de vertaling van de medische indicatie in een diagnosecode. De diagnosecode wordt gebruikt voor onder meer het declareren van de behandeling bij zorgverzekeraars.

Met de nieuwe lijst zijn we van 4823 (theoretisch mogelijke) diagnosecodes naar 1490 codes gegaan. Maar belangrijker is dat de diagnosecodes door zorgverzekeraar én zorgaanbieder op dezelfde, uniforme, manier worden gebruikt, en daarmee minder administratie en ook minder discussie kan ontstaan per code.

We merken echter dat er nog best wat verwarring is rondom de codering en het gebruik van de DCSPH. Om meer uniformiteit te creëren willen we met een werkgroep de codering voor de huidtherapie onder de loep nemen. 

 

Wat gaat de werkgroep doen? 

Met 6 collega’s krijg je eerst een online training over het gebruik van de DCSPH codering. Daarna gaan jullie gezamenlijk aan de slag om te komen tot uniforme lijsten van codes voor de indicaties die de huidtherapeut in de praktijk behandeld.

 

Kom jij de werkgroep versterken?

Wij zoeken 6 huidtherapeuten die in ieder geval bekend zijn met elektronisch declareren.

Meld je voor 25 september a.s. aan via info@huidtherapie.nl

 

Meer over de DCSPH codering vind je hier