Nieuws en Actueel

Corona update - 20 mei 2020 20.15

Vorige week hebben wij jullie bericht over de laatste stand van zaken over de continuïteitsbijdrage-regeling (CB). Op dat moment was enkel aanvullende informatie beschikbaar waarmee nog vele vragen onbeantwoord bleven. Met alle PPN partijen hebben wij daarop ZN, VWS, ACM en de NZa nogmaals gewezen op de problematiek die is ontstaan doordat huidtherapeuten niet in aanmerking kwamen voor de voorschotregeling of ondersteuning vanuit de zorgverzekeraars. Ook hebben huidtherapiepraktijken via ZN en de ACM gemeld tegen deze problemen aan te lopen. Dit alles heeft geresulteerd in het uitkeren van voorschotten op de CB aan een aantal praktijken, op het vervroegen van de aanvraagdatum voor de CB heeft ZN (paramedisch breed) geen gehoor gegeven.

Vandaag is de CB aanvraag ook voor de huidtherapie beschikbaar gekomen en zijn de voorwaarden voor de regeling  (voor gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders) bekend en gepubliceerd op de website van ZN. En een infographic hoe de CB aan te vragen.

Ondanks alle informatie is het voor huidtherapie praktijkhouders van groot belang om op basis van de praktijksetting zelf een afweging te maken. Het blijft maatwerk en er zal op basis van de eigen situatie en de voorwaarden van de CB en de rijksregelingen berekend moeten worden wat het beste bij de praktijk past en waar men verstandig aan doet. Deze keuzes in het kader van de CB en overige regelingen hebben grote financiële consequenties en het is van belang daarin ook je accountant of fiscalist te raadplegen voordat je een keuze maakt.

De CB-regeling
De CB is 85% van het omzetverlies (normomzet-gerealiseerde omzet). De CB samen met de gerealiseerde omzet bepaalt je omzet voor de maanden waarop de regeling van toepassing is. Vooralsnog is dit van 1 maart t/m 30 juni. Of en onder welke omstandigheden deze regeling verlengd wordt, is nog niet duidelijk. Ook is er nog geen einddatum voor de aanvraag bekend.

Op de website van ZN is in de Regeling continuïteitsbijdrage  een rekenvoorbeeld opgenomen met daarin meer inzicht in de berekening, uitbetaling en verrekening van de continuïteitsbijdrage.

Veel gestelde vragen
In de afgelopen weken hebben jullie ons veel voorbeelden en vragen gestuurd, de meest gestelde:

  • De omzet van 2019 is niet representatief voor 2020
    Praktijkovernames en veranderingen van AGB code kunnen in de aanmeldprocedure worden meegenomen. Andere uitzonderingsgevallen, door bijvoorbeeld extra investeringen of uitval in 2019 kunnen via de geschillenregeling kenbaar gemaakt worden. ZN heeft echter benadrukt dat er geen maatwerk mogelijk is door o.a. de grote hoeveelheid verwachte aanvragen het een generieke regeling betreft.
  • Of de NOW gebruikt kan worden in plaats van de CB
    Hierop is door ZN, VWS en de NZA nog geen bevestigend antwoord gegeven. Deze vraag kunnen wij nog steeds niet met zekerheid beantwoorden. Wel bereiken ons steeds meer signalen dat tussen de regelingen (CB en overheidsmaatregelen) een keuze mogelijk is. Dat zou ook aansluiten bij het reeds kunnen combineren van de CB met overheidsregelingen als je hiermee aan de voorwaarden van andere regelingen voldoet. Dit geldt dan voor het omzetdeel dat resteert na aanvraag van de continuïteitsbijdrage en is met name van toepassing voor praktijken die ook inkomsten hebben uit niet-verzekerde zorg. De ontvangen/ te ontvangen continuïteitsbijdrage moet dan wel bij de NOW als omzet opgegeven worden.

Hoe verder?
Het is belangrijk om eerst alle voorwaarden goed door te nemen. Daarbij goed na te gaan welke voorwaarden voor jouw specifieke situatie relevant zijn. Op de website van Eldermans en Geerts staat een uitgebreide analyse die inzicht geeft in de voorwaarden en aandachtspunten.

Informeer bij je accountant of fiscalist en bespreek welke regeling of welke combinatie van regelingen voor jouw situatie van toepassing is en waarmee jij het beste geholpen bent.

Er zijn veel vragen gekomen over de CB in samenhang met de NOW. Veel is afhankelijk van de specifieke situatie waarin jouw praktijk verkeert. Ook hierover lees je op de website van Eldermans en Geerts meer informatie.

Volgende week hebben wij een zoom met leden gehouden, deze is goed ontvangen. Daarin hebben wij niet zo zeer nieuwe informatie besproken maar met name met elkaar de onderdelen die tot nu toe zijn gedeeld en waar men tegen aanloopt in de praktijk uitgewisseld. Er zal op donderdag 28 mei a.s. van 19.00 tot 20.00 uur wederom een Zoomsessie worden gepland. Daarvoor kun je je via deze link aanmelden.

Wij hopen je met deze update meer informatie te hebben geboden en vragen je vooral vragen via het meldpunt  in te blijven sturen. Alle nog onbeantwoorde onderdelen nemen wij mee in de wekelijkse overleggen met ZN. Het is belangrijk daarin jullie input mee te kunnen nemen.