Nieuws en Actueel

Corona update 18 december 2020 – 16.00

Het coronavirus grijpt nog steeds om zich heen en het aantal coronabesmettingen blijft oplopen. Daarom is Nederland sinds dinsdag 15 december jl. tot tenminste dinsdag 19 januari 2021 in een strenge lockdown. Vanuit de Rijksoverheid zijn er harde, maar duidelijke afspraken opgelegd en gecommuniceerd. Deze lockdown is ingesteld om het aantal contacten tot een minimum te beperken. Cruciale beroepen waaronder de zorg en de (para-)medische contactberoepen kunnen hun werk nog wel blijven uitvoeren.

Vanuit de overheid is geen medisch noodzakelijke restrictie opgelegd maar is de scheiding gemaakt bij medische en niet-medische contactberoepen. De huidtherapeuten vallen als paramedici onder de reikwijdte van de Wet BIG en mogen daardoor hun werkzaamheden nog uitvoeren.

De huidtherapeut werkt als paramedisch professional op verwijzing of na directe toegang en werkt methodisch (HMH). Voor alle behandelingen die de huidtherapeut uitvoert wordt gehandeld vanuit de huidtherapeutische diagnose, behorend bij de Wet BIG Art. 34-status, het wettelijke besluit huidtherapeut. Tot het gebied van deskunindigheid van de huidtherapeut wordt gerekend:

  1. het herkennen van risicofactoren en symptomen bij de patiënt die wijzen op de mogelijke aanwezigheid van een aandoening waarvoor deskundigheid van een arts gewenst of noodzakelijk is en bij contatering daarvan verwijzen naar een arts;
  2. het onderzoeken van een patiënt met een stoornis, beperking of handicap van de huid, ten gevolge van een pathologisch trauma of congenitale afwijking, en op basis van de verkregen gegevens opstellen van een behandelplan;
  3. het behandelen van de patiënt met als doel het opheffen, verminderen of compenseren van een stoornis, beperking of handicap van de huid, het optimaliseren van de huidfuncties alsmede het geven van advies en instructie;
  4. het aanmeten en verstrekken van medische hulpmiddelen en prothesen alsmede adviseren met betrekking tot het gebruik daarvan;
  5. het geven van advies en voorlichting aan een patiënt.

Het is een onmogelijke opgave om te komen tot lijstjes van behandelingen die wel of niet zou mogen worden uitgevoerd, voornamelijk omdat het per patiënt aan de professionele afweging van de huidtherapeut is of er een indicatie is tot huidtherapeutische zorg. Dat er anderen zijn die gelijke behandelingen uitvoeren en op dit moment hun werkzaamheden moeten neerleggen voelt oneerlijk en is zuur, echter dit is de grens die aangegeven is en waar we ons, hoe moeilijk ook, aan hebben te houden.

Met bovenstaande doen wij als bestuur dan ook een moreel appel op alle leden van de vereniging:

Ga niet op zoek naar de grenzen van de regels, dit in het belang van ons mooie vak, de paramedische zorg en de gezondheid van patiënten, je medewerkers en jezelf. Verstuur bijvoorbeeld producten zo veel mogelijk per post en stem met patiënten af als de behandeling nog even kan wachten. Ook een dringend verzoek om terughoudend om te gaan met reclame-uitingen. Werk je in een setting waarin ook schoonheidsbehandelingen worden uitgevoerd, wees dan heel duidelijk in communicatie dat deze vanwege de afwezigheid van de schoonheidsspecialist momenteel niet door kunnen gaan.

Daarbij is het van groot belang dat alle huidtherapeuten zich houden aan de triage uit de leidraad voor paramedische zorg en de geadviseerde persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken om op een veilige en verantwoorde wijze zorg te verlenen. De laatste versie van de leidraad is te vinden via de ledensite.

Volgens landelijk beleid voor praktijkonderwijs mogen stages doorgang vinden. Beide hogescholen volgen dit beleid. Heb je momenteel een stagiair? Maak goede afspraken met elkaar en communiceer dit met je patiënt.

Wij hopen je hiermee voldoende en volledig te hebben geïnformeerd. We rekenen op jouw begrip en solidariteit. Heb je vragen of twijfel je over een beslissing? Laat het ons dan weten via het meldpunt.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen