Nieuws en Actueel

Corona update 14 december 2020 - 21:00

Vanavond was het bericht van premier Rutte; een vergaande lockdown is noodzakelijk om het aantal contactmomenten omlaag te brengen, zodat het virus zich moeilijker kan verspreiden.

Voor de huidtherapie betekent dit, in lijn met het eerder verstuurde bericht van vandaag, dat zij vallen onder de (para)medische contactberoepen. En hierdoor mogen zij hun verleende zorg blijven continueren. Uiteraard blijft de triage en het stappenplan uit de leidraad voor paramedische zorg noodzakelijk om toe te passen. Hierin wordt nog steeds de afweging gemaakt of het mogelijk is om een effectief consult ‘op afstand’ te houden en anders wordt de behandeling face-to-face met beschermende middelen uitgevoerd.

Vanuit VWS is duidelijkheid over de scheiding tussen (para)medische en niet-medische contactberoepen. Huidtherapeuten zijn paramedici die altijd op verwijzing of via directe toegankelijkheid werken en werken daarmee op medische of paramedische indicatie. Vooralsnog is er door VWS geen uitspraak gedaan over afschalen van de paramedische zorg.

Er is vanuit de NVH overleg met VWS en indien er nog zaken wijzigen na publicaties of verdere aanscherpingen zullen wij je hierover zo spoedig mogelijk informeren.  

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen