Nieuws en Actueel

Corona update - 1 oktober 2020 21:15

Vandaag is er vanuit de paramedische zorg overleg geweest met VWS over het advies voor het dragen van mondkapjes door zorgverleners naar aanleiding van de landelijke strengere maatregelen. Momenteel ligt de vraag voor bij het OMT om te komen tot een advies. Zodra er vanuit het OMT een advies volgt, zal indien nodig het advies van het RIVM voor zorgverleners buiten het ziekenhuis worden aangepast. Dit is vooralsnog onveranderd.

Vooruitlopend op het advies van het OMT adviseert de NVH om bij huidtherapeutisch onderzoek en behandeling ook preventief een mondkapje (chirurgisch mondmasker) te dragen. Daarbij blijft het volgen van de triage uitvraag en het handelen volgens de leidraad infectiepreventie noodzakelijk.

We adviseren bovendien om patiënten te vragen een mondkapje, zoals gebruikelijk in het openbaar vervoer, te dragen tijdens de behandeling. Met uitzondering van de behandelingen waarbij in het gelaat behandeld moet worden (dan zo min mogelijk met elkaar praten). Een uitzondering op dit advies zijn kinderen tot en met 12 jaar. Dit is in lijn met het dringende advies van het kabinet om in publieke binnenruimten een mondmasker te dragen.

Beschikbaarheid PBM
VWS geeft aan dat er nog geen signalen van tekorten aan PBM zijn. Je kunt de PBM bestellen via je eigen kanalen en het inkoopportaal van Mediq. Merk je dat het moeilijk is om te bestellen, geef dat dan door aan ons via info@huidtherapie.nl. Zodat wij deze signalen direct bij VWS kunnen melden.

Extra kosten door corona
Vandaag maakte ZN de regeling bekend om de meerkosten vanwege corona aan zorgverleners te vergoeden. ZN publiceert binnenkort met welk opslagpercentage gerekend zal worden. De NVH treedt daarover met ZN in gesprek.

Triage stappenplan paramedische zorg
Het OMT komt volgende week met een uitwerking van het advies over het gebruik van PBM. Mede op basis daarvan zal volgende week een nieuwe versie van het triage stappenplan publiceert worden waarin de nieuwe adviezen zullen worden opgenomen.