Nieuws en Actueel

Commissie PPN Regionaal

Vanuit het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek wordt sterk gestuurd op het vervangen, voorkomen en vernieuwen van de zorg, zodat zorg betaalbaar blijft. De regie komt steeds meer bij de patiënt te liggen, waarbij de directe omgeving (wijk, regio) een belangrijke rol speelt.

Het Paramedisch Platform Nederland (PPN) ziet in dat we als paramedische zorgverleners op deze ontwikkelingen moeten inspelen. Uit een enquête onder PPN-leden en een bijeenkomst in 2017 bleek dat leden behoefte hebben aan een regionaal multidisciplinair netwerk. Het tijdelijke project PPN Regionaal is daarom omgezet naar een structurele commissie PPN Regionaal. De ondersteuning vanuit de commissie richt zich op kennisdeling, het verschaffen van tools en enige financiële ondersteuning. Leden van PPN-beroepsverenigingen, waaronder ook de NVH-leden, kunnen bij de commissie een verzoek voor ondersteuning op het gebied van multidisciplinaire samenwerking indienen. In de commissie zijn alle PPN-partijen vertegenwoordigd. Het doel van commissie PPN Regionaal is om de regionale samenwerking tussen de verschillende paramedische beroepsverleners beter in te richten. Zo kunnen we een sterke gesprekspartner zijn voor onder andere huisartsen, ziekenhuizen, instellingen en gemeenten. De commissie zal met haar ondersteuning aansluiten en samenwerking met het Bestuurlijke Afspraken programma Organisatiegraad.

De commissie is dit jaar gestart met een nieuw team. De eerste stappen in de verkenning van de initiatieven en het maken van een plan van aanpak, hoe de commissie en de beroepsverenigingen de initiatieven van leden rondom multidisciplinaire samenwerkingen gaat ondersteunen, zijn gezet. 

Heb je vragen over regionale samenwerking, neem dan contact op met Anke van den Berg, projectcoördinator ba@huidtherapie.nl