Nieuws en Actueel

Bestuurlijke afspraken paramedische zorg getekend

Bestuurlijke afspraken paramedische zorg getekend

Op 20 juni jl. heeft NVH bestuurslid Yvette Roumen namens het NVH bestuur de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg (BA PZ) 2019-2022 ondertekend. Deze afspraken vormen een belangrijk vervolg op het eerdere Hoofdlijnen akkoord 2017-2018 waarmee partijen zich inzetten voor het verder verbeteren van de kwaliteit, versterking van de organisatiegraad en het terugdringen van administratieve lasten. Onderdelen van de afspraken zijn onder anderen een gezamenlijk kostenonderzoek naar de kostprijs van paramedische zorg, verbetering van de informatie voor patiënten over beschikbaarheid, prijs en kwaliteit van de zorg en de ervaringen van andere patiënten. Maar ook het kunnen uitvoeren van onderzoek uit de eigen kennisagenda's, meer multidisciplinair onderzoek en richtlijn ontwikkeling. Een belangrijk aspect is ook het samen beslissen door patiënt en zorgverlener over de best passende zorg. De bedoeling daarvan is dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Voor de uitvoering van de afspraken is in totaal €15 miljoen beschikbaar gesteld over een periode van vier jaar (2019-2022).

Het akkoord werd medeondertekend door leden van de federatie Paramedisch Platform Nederland (PPN) die ook betrokken waren bij het Hoofdlijnen akkoord 2017-2018, de beroepsverenigingen van Ergotherapeuten (EN), Diëtisten (NVD), Huidtherapeuten (NVH), Logopedisten (NVLF) en Oefentherapeuten (VvOCM), het KNGF, de PatiëntFederatie, ZN en VWS.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen