Nieuws en Actueel

NVH feliciteert Hogeschool Utrecht

Donderdag 17 oktober jl. was een belangrijke dag voor de HU. Op die dag werd de opleiding Huidtherapie bezocht voor een externe audit van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVH is verheugd en trots dat de HU wederom de externe audit met goed gevolg heeft afgelegd.

De NVAO is een onafhankelijke accreditatieorganisatie en op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. Eenmaal per zes jaar worden de Hbo opleidingen Huidtherapie extern geauditeerd. De externe accreditatie vindt in een cluster plaats waarbij de Huidtherapie opleidingen het panel deelt. Lees meer...
Het panel bestaat uit vier personen die de volgende expertise gebieden vertegenwoordigen: vakinhoudelijk, onderzoek, internationaal en toetsing. Het panel toetst op vier standaarden namelijk op beoogde eindkwalificaties, onderwijsleeromgeving, toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties. Eerst worden documenten geschouwd, de kliniek bezocht en er worden gesprekken gevoerd met het docentteam, de studenten, het werkveld, de examencommissie en het management. Op basis hiervan heeft het panel op alle standaarden een positieve beoordeling gegeven.

Het panel was vol lof en te spreken over de verbinding met de beroepspraktijk, de duidelijke Utrechtse profilering, de vertegenwoordiging van interprofessioneel samenwerken in het curriculum, de bloeiende alumnivereniging, het aanbod van de stagebegeleiderscursus voor het werkveld en de mate van zelfregie bij de student. En had verder bewondering voor de leerlijn onderzoek en praktijk, het eindniveau van de studenten en de kliniek als leeromgeving. Dit is ontzettend goed nieuws voor de opleiding en gaan met volle kracht vooruit met de ontwikkeling van de deeltijd en voltijd. Het panel brengt een adviesrapport uit aan de NVAO half mei 2020. In december zal de audit bij de Haagse Hogeschool plaatsvinden. 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen