Nieuws en Actueel

Aanmelden TransgenderNetwerk 2021

Alle nieuwe aanmelding die voor het jaar 2020 gedaan zijn, hebben helaas geen contract vanuit het VUmc opgestuurd gekregen. Dit is een eenzijdige keuze van het VUmc geweest en heeft te maken met hoge werkdruk rondom coronauitbraak. In overleg met het VUmc hebben we nieuwe afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat de contracten van 2021 op tijd klaar zijn. Dit brengt het volgende met zich mee:

  • Aanvragen van een contract voor het zorgjaar 2021 dienen voor 1 november 2020 gedaan te zijn. Dit kan op de website van het NVH (link naar website: https://www.survio.com/survey/d/K9Y4W9Y2Z1U6V1F1F).
  • Wanneer je als praktijk op dit moment een actieve contract met het VUmc hebt, hoef je voor 2021 geen nieuwe aanvraag te doen.
  • Wanneer je voor 2020 een aanvraag hebt gedaan en dus geen reactie hebt gehad, hoef je voor 2021 geen nieuwe aanvraag te doen. Alle aanvragen voor 2020 gaan automatisch mee naar 2021. Wanneer je inmiddels hebt besloten om toch niet deel te nemen aan het transgenderzorg dan vragen we je een mail te sturen naar info@huidtherapie.nl
  • Wanneer je op dit moment geen contract hebt lopen en geen aanvraag heb gedaan voor 2020 en je voldoet aan alle criteria voor het netwerk (link naar website https://nvh.huidtherapie.nl/praktijk/netwerken/transgenderzorg-netwerk), dan je aanvraag indienen voor 1 november a.s.!
  • Alle aanvragen die na 1 november 2020 binnenkomen kunnen niet meegenomen voor het zorgjaar 2021.