Kwaliteitsregister Paramedici

Kwaliteitsregister Paramedici
Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een initiatief van paramedische beroepsverenigingen en opgericht in 2000. Het KP is een vrijwillig register, met als doel de kwaliteit van de geregistreerde paramedicus zichtbaar te maken voor het publiek, zorgverzekeraars en werkgevers. Voor een professional is het essentieel om kwalitatief goede zorg te leveren en te kunnen blijven leveren. Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een huidtherapeut voldoet aan de wettelijke opleidingseisen (art. 34 Wet BIG). Vervolgens wordt periodiek geregistreerd of de huidtherapeut beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen van werkervaring en deskundigheidsbevordering (zoals het volgen van bij- en nascholingen, werkervaring en intercollegiaal overleg) wordt voldaan, behoudt de geregistreerde huidtherapeut haar kwaliteitsregistratie.

De NVH onderschrijft het belang van de inschrijving en stimuleert zo kwaliteitsverhoging van haar leden. De kwaliteitsregistratie is dan ook een verplichting voor alle leden van de NVH. Voor de cyclus 2015-2020 is een aantal onderdelen aangepast (Kwaliteitsregister Paramedici, 2015). De kwaliteitscriteria hebben betrekking op drie onderdelen:

  • individuele professionele ontwikkeling: de geregistreerde geeft haar professionele ontwikkeling planmatig vorm om een hoog niveau van vakbekwaamheid te behouden, door het doorlopen van vier fases van IPO (individuele professionele ontwikkeling);
  • werkervaring: de geregistreerde heeft voldaan aan minimale eisen van het aantal uren werkervaring;
  • deskundigheidsbevordering: de geregistreerde heeft voldaan aan de minimale eis voor het bijhouden van kennis en nieuwe ontwikkelingen.

Onze partners