Kwaliteitscriteria

Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen van werkervaring en deskundigheidsbevordering (zoals het volgen van bij- en nascholingen, werkervaring en intercollegiaal overleg) wordt voldaan, behoudt de geregistreerde huidtherapeut haar kwaliteitsregistratie. Welke criteria hiervoor van toepassing zijn wordt bepaald door de startdatum van de periode. In het hoofdscherm van het digitaal portfolio is te zien welke criteria actueel gelden voor de geregistreerde. Ligt de startdatum vòòr 1-7-2015, dan zijn de criteria 2010-2015 van toepassing. Ligt de startdatum na 1-7-2015, dan zijn de criteria 2015-2020 van toepassing.

NVH Kwaliteitscriteria 2010-2015
NVH Kwaliteitscriteria 2015-2020

Onze partners