Kwaliteitsinstrumenten

Binnen de huidtherapie wordt er gewerkt met verschillende richtlijnen, productomschrijvingen, Evidence Based Statements en andere kwaliteitsinstrumenten. Alle worden gebruikt met als gemeenschappelijk doel om de zorg van de patiënt te waarborgen en te (blijven) verbeteren. Een kwaliteitsinstrument geeft richting en houvast in de dagelijkse praktijk en is gebaseerd op onderzoek. In onderstaande tabel staan verschillende kwaliteitsinstrumenten weergegeven.

OnderwerpRichtlijnenBijbehorende documenten
Acneïforme dermatosen


Acneïforme dermatosen (NVDV)
Standaard acne (NHG)


Productomschrijving integrale acnetherapie (NVH)
Stroomschema integrale acnetherapie (NVH)
Zorgarrangement integrale acnetherapie (NVH)
Zorgprofielen integrale acnetherapie (NVH)

BeweeggedragBeweegrichtlijnen 2017
(Gezondheidsraad)
Leefstijlmonitor (RIVM)
Allesoversport.nl (uitleg beweegrichtlijnen)
BrandwondenZorg voor patienten met brandwonden (NVvH)
Compressietherapie
Expertdocument compressietherapie aan de onderste ledematen (NVDV, WCS)

Dermatografie / medische tatoeage /
permanente make-up

Hygiënerichtlijn voor tatoeëren (RIVM)
Hygiënerichtlijn voor permanente make-up (RIVM)


Dyschromieën
Productomschrijving integrale therapie bij dyschromieën (NVH)
Hidradenits suppurativaHidradentis suppurativa (NVDV)
LipoedeemRichtlijn Lipoedeem (NVDV)
Littekens
Productomschrijving integrale littekentherapie (NVH)
Protocol POSAS
Protocol POSAS - Verkorte versie

Lymfoedeem

Lymfoedeem (NVDV)

Evidence Based Statement secundair lymfoedeem arm na mammacarcinoom (NVH)
Lymf-ICF Vragenlijst lymfoedeem bovenste ledematen
Lymf-ICF OL Vragenlijst lymfoedeem onderste ledematen
Productomschrijving integrale oedeemtherapie

RosaceaAcneïforme dermatosen (NVDV)Samenvatting rosacea (NVDV)
Transgenderzorg
Stroomschema preoperatieve ontharing tijdens transitietraject transvrouwen (NVH)
Wondzorg

Veneuze pathologie (NVDV)
Richtlijn ulcus cruris (NVDV)

Kwaliteitsstandaard organisatie van wondzorg in Nederland
Productomschrijving integrale wondzorg (NVH)PraktijkvoeringRichtlijn bereikbaarheid (NVH)
Richtlijn inrichtingseisen (NVH)
Hygiëne

Accidenteel bloedcontact (WIP)
Handhygiëne (WIP)
Infectiepreventie in de huidtherapie (WIP)
Persoonlijke hygiëne (WIP)
Reiniging, desinfectie en sterilisatie (WIP)
Hepatitis B-vaccinatie medewerkers gezondheidszorg

Licht- en lasertherapieLicht- en laserveiligheid (NVH)


Dossiervoering

Richtlijn huidtherapeutische dossiervoering (NVH)


Classificaties en codelijsten ICFBijlagen Huid (ICF)
Hoofdstuk 1 - Inleiding huid (ICF)
Hoofdstuk 2.1 - Inleiding Medische Termen (ICF)
Hoofdstuk 2.2 - CMT huid (ICF)
Hoofdstuk 3.1 - Inleiding ICF (ICF)
Hoofdstuk 3.2 - ICF huid (ICF)
Hoofdstuk 4.1 - Inleiding Verrichtingen (ICF)
Hoofdstuk 4.2 - CV huid (ICF)
Hoofdstuk 5.1 - Inleiding Hulpmiddelen (ICF)
Hoofdstuk 5.2 - CH huid (ICF)
Hoofdstuk 6.1 - Inleiding Codelijsten Doelen (ICF)
Hoofdstuk 6.2 - Doelen huid (ICF)
Hoofdstuk 7.1 - Inleiding Overige Codelijsten (ICF)
Hoofdstuk 7.2 - Zorgverleners huid (ICF)
Hoofdstuk 7.3 - Redenen afsluiting huid (ICF)


Onze partners