Kwaliteitsinstrumenten

Binnen de huidtherapie wordt er gewerkt met verschillende richtlijnen, productomschrijvingen, Evidence Based Statements en andere kwaliteitsinstrumenten. Alle worden gebruikt met als gemeenschappelijk doel om de zorg van de patiënt te waarborgen en te (blijven) verbeteren. Een kwaliteitsinstrument geeft richting en houvast in de dagelijkse praktijk en is gebaseerd op onderzoek. In onderstaande tabel staan verschillende kwaliteitsinstrumenten weergegeven.

OnderwerpRichtlijnenBijbehorende documenten
Acneïforme dermatosen


NVH-leidraad acne in de huidtherapeutische praktijk 
Acneïforme dermatosen (NVDV)
Standaard acne (NHG)


Zorgarrangement integrale acnetherapie (NVH)
Stroomschema integrale acnetherapie (NVH)
Zorgprofielen integrale acnetherapie (NVH)

BeweeggedragBeweegrichtlijnen 2017
(Gezondheidsraad)
Leefstijlmonitor (RIVM)
Allesoversport.nl (uitleg beweegrichtlijnen)
BrandwondenZorg voor patienten met brandwonden (NVvH)
Compressietherapie
Expertdocument compressietherapie aan de onderste ledematen (NVDV, WCS)

Dermatografie / medische tatoeage /
permanente make-up

Hygiënerichtlijn voor tatoeëren (RIVM)
Hygiënerichtlijn voor permanente make-up (RIVM)


Dyschromieën
Productomschrijving integrale therapie bij dyschromieën (NVH)
Hidradenits suppurativaHidradentis suppurativa (NVDV)
LipoedeemRichtlijn Lipoedeem (NVDV)
Littekens
Productomschrijving integrale littekentherapie (NVH)
Protocol POSAS
Protocol POSAS - Verkorte versie

Lymfoedeem

Lymfoedeem (NVDV)

Evidence Based Statement secundair lymfoedeem arm na mammacarcinoom (NVH)
Lymf-ICF Vragenlijst lymfoedeem bovenste ledematen
Lymf-ICF OL Vragenlijst lymfoedeem onderste ledematen
Productomschrijving integrale oedeemtherapie

RosaceaRichtlijn Rosacea 2019 (NVDV)Behandelalgoritme Rosacea
Samenvatting Rosacea
Bijlage 1 - Review van Zuuren et al 2019 BJD
Transgenderzorg
Stroomschema preoperatieve ontharing tijdens transitietraject transvrouwen (NVH)
Wondzorg

Veneuze pathologie (NVDV)
Richtlijn ulcus cruris (NVDV)

Kwaliteitsstandaard organisatie van wondzorg in Nederland
Productomschrijving integrale wondzorg (NVH)PraktijkvoeringRichtlijn bereikbaarheid (NVH)
Richtlijn inrichtingseisen (NVH)
Leidraad verantwoord opschalen paramedische zorg eerste lijn tijdens de coronacrisis (PPN)
Hygiëne

Accidenteel bloedcontact (WIP)
Handhygiëne (WIP)
Infectiepreventie in de huidtherapie (WIP)
Persoonlijke hygiëne (WIP)
Reiniging, desinfectie en sterilisatie (WIP)
Hepatitis B-vaccinatie medewerkers gezondheidszorg
Leidraad tot hygiëneprotocol infectiepreventie eerstelijns paramedische zorg (PPN)
Organisatie praktijk (PPN)

Licht- en lasertherapieLicht- en laserveiligheid (NVH)


Dossiervoering

Richtlijn huidtherapeutische dossiervoering (NVH)
Invulformulier ICF onlin


Informatie-uitwisseling

Richtlijn HASP-paramedicus


Classificaties en codelijsten & ICF

Bijlagen Huid
Hoofdstuk 1 - Inleiding huid
Hoofdstuk 2.1 - Inleiding Medische Termen
Hoofdstuk 2.2 - CMT huid
Hoofdstuk 3.1 - Inleiding ICF
Hoofdstuk 3.2 - ICF huid
Hoofdstuk 4.1 - Inleiding Verrichtingen
Hoofdstuk 4.2 - CV huid
Hoofdstuk 5.1 - Inleiding Hulpmiddelen
Hoofdstuk 5.2 - CH huid
Hoofdstuk 6.1 - Inleiding Codelijsten Doelen
Hoofdstuk 6.2 - Doelen huid
Hoofdstuk 7.1 - Inleiding Overige Codelijsten
Hoofdstuk 7.2 - Zorgverleners huid
Hoofdstuk 7.3 - Redenen afsluiting huid