Kwaliteit

De huidtherapeut dient verantwoorde zorg van goede kwaliteit te leveren en daarmee te voldoen aan de kwaliteitsregels die staan in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Wkkgz geeft aan dat een huidtherapeut goede zorg moet leveren en waar de huidtherapeut aan moet voldoen op het moment dat een patièˆnt een klacht heeft over de door de huidtherapeut geleverde zorg (ministerie van Volksgezondheid, 2016). Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit en van goed niveau. De wet verplicht de huidtherapeut zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. Elke zorgaanbieder dient aan (nieuwe) kwaliteitsregels te voldoen, zo ook de huidtherapeut.