Nieuws en Actueel

Module compressiehulpmiddelenzorg

De module compressiehulpmiddelenzorg is opgenomen in het openbaar register Zorginstituut Nederland. De module is ontwikkeld door het Platform...

Campagne Samen Beslissen gestart

Campagne Samen Beslissen gestart

Om tot de beste zorg te komen, hebben zorgverlener en patiënt elkaar nodig. Want...Pilots regionale samenwerking van start. Doe jij mee

Pilots regionale samenwerking van start. Doe jij mee

Een van de thema’s in het jaarplan 2021 van de NVH is het versterken en verbreden...

Update pilot Bedrijfsvoeringtool Qualiview

Vorige maand is met een aantal deelnemers van de NVH werkgroep Qualiview Bedrijfsvoeringstool een sessie gehouden waarin we...Samenwerken in de regio, wij zoeken jou!

Paramedici zijn van grote waarde en een belangrijke schakel voor de verbetering van zowel fysiek als mentaal welbevinden van grote groepen...

Enquête knelpunten inventarisatie kwetsbare ouderen

Richtlijnen vormen een belangrijke basis voor een goede kwaliteit van zorg. De NVH werkt daarom mee aan de ontwikkeling van een...