Paramedisch Platform Nederland

De federatie Paramedisch Platform Nederland (PPN) wordt gevormd door 6 paramedische beroepsverenigingen:

  1. Ergotherapie Nederland (Ergotherapeuten)
  2. NVD (Diëtisten)
  3. NVH (Huidtherapeuten)
  4. NVLF (Logopedisten)
  5. OVN (Optometristen Vereniging Nederland)
  6. VvOCM (Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck)


Door de bundeling van kennis en krachten maakt PPN de paramedische zorg zichtbaar bij stakeholders. Dat doet PPN door op landelijk niveau met overheidsinstanties, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties en andere beroepsverenigingen in gesprek te gaan over belangrijke thema’s.

Zo werkt de NVH binnen PPN samen aan enkele projecten zoals Samen Beslissen en Samen sterk in de regio.

Meer weten over PPN? Kijk op paramedischplatform.nl.