Myrthe van Zon

Myrthe van Zon - richtlijnadviseur

Wat is je achtergrond?
Ik ben in 2013 afgestudeerd als huid- en oedeemtherapeut aan de Hogeschool van Utrecht. Daarna ben ik in verschillende praktijken in het land werkzaam geweest. In 2022 ben ik afgestudeerd als zorginnovator. Op dit moment werk ik twee dagen in de week in een huidtherapeutische praktijk en twee dagen als richtlijnadviseur bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten. 

Wat houdt je functie in?
Naar verwachting verdubbelt of verdrievoudigt de komende dertig jaar het aantal ouderen in Nederland. Hiermee neemt ook het aantal ouderen met een kwetsbaarheid op fysiek, sociaal, cognitief en/of psychologisch gebied sterk toe. Over de paramedische behandeling van ouderen met een complexe zorgvraag is echter nog veel onbekend. In dit project wordt een toepasbare evidence-based richtlijn Paramedische Zorg voor Kwetsbare Ouderen ontwikkeld waarin de meest prangende knelpunten uit de recente knelpuntenanalyse worden uitgewerkt. De multidisciplinaire richtlijn geeft een up-to-date beschrijving van de beste kwaliteit van zorg en biedt paramedici handvatten om de juiste zorg voor de juiste cliënt te bieden. Tevens ondersteunt zij de afstemming en interdisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners, zowel binnen als buiten de paramedische zorg. De ontwikkeling en implementatie van de richtlijn beoogt hiermee de kwaliteit van de paramedische zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren.

Wat wil je bereiken bij de NVH?
Een bijdrage leveren aan verbetering van kwaliteit van zorg en de juiste zorg op de juiste plek en aan professionalisering en positionering van het beroep huidtherapie, zodat wij worden gezien kunnen als volwaardige partner in huidzorg en onmisbaar in de huidzorgketen.

Wat vind je het leukste aan werken bij de NVH?
​​​​​​​
De samenwerking met verschillende disciplines om zo tot de best mogelijke zorg te komen voor een bepaalde doelgroep. Daarnaast is het fijn werken in het enthousiaste team van de NVH waarbij ieder op hun eigen manier en talenten een steentje bijdraagt. 

Is er iets dat je wilt delen over je leven naast je werk?
In mijn vrije tijd ben ik graag in de natuur. Ik hou van hardlopen, wandelen, lezen, persoonlijke ontwikkeling en lekker eten.

myrthe22-li.png