Lid worden

Hierom wil je lid zijn van de NVH:

- Jouw belang is onze zorg. 
Wij komen op voor de positie en belangen van de beroepsgroep bij bijvoorbeeld de overheid, zorgverzekeraars en patiëntverenigingen. 
- De kwaliteit van jouw werk blijft gewaarborgd. 
Wij ondersteunen jou in jouw werk door het ontwikkelen van richtlijnen, meetinstrumenten en zorgmodules.
- Je kan je blijven bij- en nascholen
Via de NVH Academie bieden wij ADAP geaccrediteerde scholingen waar jij korting op krijgt.
- Je krijgt exclusief ledenvoordeel.
Wij geven je toegang tot het ledendeel van de website waar je alle info vindt die je als huidtherapeut nodig hebt. 
- Jouw praktijk is beter vindbaar.
Als je een eigen praktijk hebt wordt je gratis met praktijkgegevens opgenomen in de ‘zoek een huidtherapeut’ tool op de consumentenwebsite.

De NVH is er voor jou!
Als huidtherapeut is het belangrijk om op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en het laatste nieuws. Daarbij wil je ook dat het beroep zich blijft ontwikkelen en dat de belangen van de huidtherapeut op een juiste wijze worden behartigd. Met jouw lidmaatschap van dé landelijke vereniging voor huidtherapeuten, de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), help je mee de beroepsgroep en het beroep inhoudelijk verder te ontwikkelen.

 • Belangenbehartiging
  De NVH vertegenwoordigt de belangen van alle huid- en oedeemtherapeuten van Nederland. Zo komt de NVH op voor de positie en belangen van de beroepsgroep bij bijvoorbeeld de overheid, zorgverzekeraars, zorginstituten, andere beroepsgroepen en relevante organisaties zoals de ACM, NZa en patiëntverenigingen. De NVH adviseert bijvoorbeeld via de Zorgverzekeringscommissie (ZVC) de zorgverzekeraars over redelijke vergoedingen en de kostenstructuur binnen huidtherapie. Zo legt de NVH een basis voor goede contractafspraken tussen verzekeraars en huidtherapeuten.
 • Kwaliteitsbevordering
  Voor de NVH staat kwaliteit van zorg bovenaan de agenda. Dat houdt onder anderen in dat zij haar leden ondersteunt in hun werk met het ontwikkelen van evidence-based producten zoals richtlijnen en zorgarrangementen. Maar ook door implementatie van (kwaliteits)meetinstrumenten om geleverde zorg meetbaar en inzichtelijk te maken en om meer evidence te vergaren. De NVH ontwikkelt mee aan het Kwaliteitsregister Paramedici waarmee huidtherapeuten de voortdurende ontwikkeling en borging van de eigen kwaliteitsbevordering inzichtelijk maken. Daarbij zorgt de NVH dat haar leden op de hoogte zijn van de laatste wet- en regelgeving. Zo is bijvoorbeeld ieder lid binnen het lidmaatschap aangesloten bij de klacht- en geschillencommissie van het Kwaliteitsregister Paramedici in het kader van de Wkkgz (t.w.v. € 175,-).
 • Scholing
  Via de vereniging en de NVH Academie worden congressen, expertmeetings, masterclasses en (externe) cursussen aangeboden. Deze activiteiten zijn onder andere gericht op vakinhoud, persoonlijke en professionele ontwikkeling en praktijkvoering. Deze bij- en nascholingsactiviteiten worden ADAP geaccrediteerd aangeboden en als lid ontvang je altijd korting.
 • Ledenvoordeel
  Als lid krijg je toegang tot het ledendeel van deze website waar je alle informatie kunt vinden die je nodig hebt als praktiserend en studerend huidtherapeut. Daarnaast ontvang je iedere maand het digitale e-nieuws. Ook profiteert je van promotie materialen (advertenties, animaties, posters en folders), publiekscampagnes en voorlichting naar consumenten via de consumentenwebsite www.huidtherapie.nl. Indien je een eigen praktijk hebt wordt je ook gratis met praktijkgegevens opgenomen in de ‘zoek een huidtherapeut’ tool op de consumentenwebsite.

Als lid heb je een beslissende stem bij de Algemene Ledenvergadering (twee keer per jaar) en praat en beslis je mee over het beleid en de toekomst van de vereniging en de beroepsgroep. Daarnaast kun je een actieve rol spelen binnen de vereniging. Zo kun je je aansluiten bij een regionale kwaliteitskring, bij een van de commissies of bij een tijdelijk project binnen een projectgroep. Ook vragen we regelmatig de input van leden tijdens klankbordsessies, kaderbreedvergaderingen en regiobijeenkomsten. Voldoende mogelijkheden dus om je kennis en netwerk uit te breiden!

Korting voor net afgestudeerden
Word je direct na het behalen van je diploma lid of zet je je aspirant lidmaatschap om naar een gewoon lidmaatschap, dan krijg je gedurende het eerste jaar een korting van 50% op de contributie.
Dit is het lidmaatschap ‘Gewoon lid - eerste jaar na afstuderen’.

Studentenvoordeel
Als student kun je al vanaf de eerste schooldag aspirant-lid worden van de NVH. Daarmee heb je toegang tot alle informatie en documenten die voor de huidtherapie van belang zijn. Zowel voor je studie als in jouw ontwikkeling als huidtherapeut in opleiding zal dit een toegevoegde waarde hebben. Daarnaast kun je je ook al aansluiten bij een regionale kwaliteitskring en ervaring opdoen via commissies en projectgroepen. Een aspirant-lidmaatschap is voor alle studiejaren (1ste t/m 4de leerjaar) een gratis lidmaatschap!

Lid worden
Lid worden is mogelijk als gediplomeerd huidtherapeut of wanneer je student bent aan de 4-jarige HBO opleiding Huidtherapie aan de Haagse Hogeschool of Hogeschool Utrecht. Heb je nog specifieke vragen? Neem dan contact met ons op via mail info@huidtherapie.nl of telefoon 035 - 542 75 52. Anders kun je je direct aanmelden via het aanmeldformulier!

Lidmaatschap opzeggen?
Het lidmaatschap bij de NVH ga je aan voor een verenigingsjaar en kan ingaan per 1 januari of 1 juli. Opzeggen voor een volgend jaar dient uiterlijk vóór 1 december van het huidige jaar te gebeuren. Dit kan via per brief of per e-mail aan het secretariaat (bij voorkeur met de reden van opzegging). Zonder tegenbericht wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd.