NVH-Zorgmodules

NVH-Zorgmodules

Huidtherapeuten zijn dé experts op gebied van oedeem, oedeem gerelateerde wondzorg, oncologische nazorg en preventie. Ook speelt de huidtherapeut een grote (zelfstandige) rol binnen de chronische en cosmetische huidzorg.  

Een duidelijke beschrijving van deze zorg en meer sturen op uitkomsten is belangrijk omdat we zo de toegevoegde waarde van de huidtherapeut zichtbaar maken. We laten zien dat de huidtherapeut een onmisbare schakel is in de huidzorgketen.  


Waarom zorgmodules?  

Een NVH-zorgmodule is een kwaliteitsinstrument waarin aanbevelingen worden gedaan over hoe we als huidtherapeut goede zorg kunnen verlenen.  

Het schept voor de huidtherapeut, patiënten en betrokken zorgverleners een duidelijk beeld over de taken en verantwoordelijkheden binnen de te leveren zorg. Daarmee fungeert de zorgmodule tevens als inkoop en evaluerend kader voor de zorgverlener, beroepsgroep, zorgverzekeraars en betrokken toezichthoudende partijen. 


Welke zorgmodules worden ontwikkeld?

Er is gestart met de ontwikkeling van 4 zorgmodules: 

1. Zorgmodule Eczeemzorg (loopt) 
2. Zorgmodule Oedeemzorg (loopt) 
3. Generieke Zorgmodule (loopt) 
4. Zorgmodule Acnezorg (start 2023)


Hoe verloopt de ontwikkeling van een zorgmodule?  

De NVH-Zorgmodules worden ontwikkeld volgens de nationale AQUA-Leidraad. Deze leidraad wordt ook gebruikt bij de ontwikkeling van richtlijnen door medisch specialisten. Door deze leidraad te gebruiken weten we dat we een kwalitatief goede zorgmodule ontwikkelen en dit op een transparante manier doen. 

De ontwikkeling wordt gedaan door een werkgroep onder begeleiding van de richtlijnmethodoloog. Daarnaast is er een klankbordgroep. Deze groep denkt mee en volgt ontwikkeling.  

Het doel is dat jij als huidtherapeut straks prettig kunt werken met deze zorgmodule. Er wordt daarom een handreiking geschreven en we oriënteren ons op een systeem (zoals een app) zodat jij snel en makkelijk toegang hebt tot de zorgmodule. 

Tijdens de ontwikkeling worden vier fasen doorlopen: 

1. De voorbereidingsfase 
Samen met betrokken partijen worden de knelpunten vastgesteld, waar lopen we tegenaan in de huidige zorg. Op basis daarvan worden vragen geformuleerd welke in de zorgmodule beantwoord moeten worden. 

2. De ontwikkelfase 
In deze fase gaan de richtlijnmethodoloog en de informatiespecialist een literatuurstudie uitvoeren. Ze zoeken uit of de vragen, die in de vorige fase gesteld zijn, met bestaande wetenschappelijke literatuur beantwoord kunnen worden. Is er naar een onderwerp niet veel onderzoek gedaan dan gaan een aantal vragen beantwoord worden door middel van ‘consensus’ tussen de partijen. Dit betekent dat zij samen op basis van hun ervaring en expertise tot een antwoord of aanbeveling komen.  

3. De commentaarfase 
Zodra het concept van de zorgmodule klaar is wordt deze naar de NVH leden en alle andere partijen gestuurd. Zij krijgen dan de kans om commentaar te geven. Het commentaar wordt verzameld en indien nodig zullen er aanpassingen worden gedaan.  

4. De autorisatiefase
Als al het commentaar is verwerkt wordt de zorgmodule geautoriseerd. Dit betekent dat de definitieve versie naar alle stakeholders wordt gestuurd zodat zij de zorgmodule kunnen ‘goedkeuren’.