Beleid NVH

Beleid
De bevolking in ons land is in snel tempo vergrijsd en naar verwachting zet deze trend zich de komende jaren voort. Als gevolg hiervan zal naar verwachting de zorgvraag en de complexiteit van de zorgvraag toenemen. Zorgsubstitutie en geïntegreerde zorg -ondersteund door technologie- worden steeds vaker gezien als de oplossing van dit probleem. Daarnaast wordt steeds vaker de nadruk op preventie gelegd. Tot slot wordt door onder andere de veranderende rol van de cliënt het steeds belangrijker om kwaliteit en doelmatigheid van zorg inzichtelijk te maken.

Strategische thema’s en doelstellingen 2021-2023
De periode 2021-2023 staat in het teken van positioneren, profileren, het versterken van de kwaliteit van zorg en samenwerken. Door het versterken van de positie van de huidtherapeut kunnen de kwaliteit, de toegankelijkheid en de doelmatigheid van de huidzorg worden verbeterd. De urgentie en potentie van huidtherapie in de keten van huidzorg is groot. Om een verschuiving mogelijk te maken zijn samenhangende acties nodig rondom een aantal urgente thema’s.

Voor een sterke positie in de basiszorg in 2026 zijn de strategische thema’s met doelstellingen voor 2021 – 2023:

 1. Positionering
  Een relevante en unieke positie van de beroepsgroep in de (basis)huidzorg, geborgd in het beroepscompetentieprofiel voor de huidtherapeut.

 2. Profilering
  Meer bekendheid en waardering voor de huidtherapeut, als individu en als beroepsgroep, in de huidzorgketens, vanuit zelfbewustheid.

 3. Kwaliteit
  Zichtbaar meer kwaliteit en doelmatigheid van het beroepsmatig handelen van de huidtherapeut door toetsing, dataverzameling en een sterk kwaliteitsbeleid.

 4. Verbinding
  Intensivering van de onderlinge samenwerking en van de regionale, landelijke en internationale samenwerking met aanpalende beroepsgroepen en stakeholders om de toekomstige zorgvraag op te vangen.​​​​​​​

Beleidsdocumenten

Bestandsnaam Bestandsgrootte
NVH Beleidsplan 2021-2023 462.5 kB
NVH Jaarplan 2022 690.6 kB
NVH Visie 2026 11.0 MB

Jaarverslagen