Titelbescherming

De titel 'huidtherapeut'
De titel ‘huidtherapeut’ is wettelijk beschermd via artikel 34 van de Wet BIG. Misbruik van de titel en daarop gelijkende bewoordingen, bijvoorbeeld huidtherapeut i.o. en leerling huidtherapeut, is strafbaar. Hierdoor wordt de cliënt beschermd tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Ook kun je alleen via een beschermde titel de kwaliteit van de beroepsgroep bevorderen en bewaken. Het is strafbaar om de titel ‘huidtherapeut’ ten onrechte te gebruiken.

Iemand is bevoegd om de titel ‘huidtherapeut’ te gebruiken als hij of zij:

  • is afgestudeerd aan de 4-jarige hbo-opleiding Huidtherapie van de Hogeschool Utrecht of de Haagse Hogeschool of
  • een buitenlands diploma heeft, met een ‘vakbekwaamheidsverklaring’. Meer informatie over een 'vakbekwaamheidsverklaring' vind je op de website van het CBIG.

Titelmisbruik melden
Om de kwaliteit van huidtherapeutisch handelen te bewaken is de NVH alert op het misbruiken van de titel ‘huidtherapeut’. Misbruik kan het beroep ook een slechte naam bezorgen. Heb je het vermoeden dat iemand zich onterecht voor huidtherapeut uitgeeft, dan kun je op de volgende manieren nagaan of dit inderdaad het geval is:

Als je iemand hier niet kunt vinden, betekent dat niet automatisch dat deze persoon geen huidtherapeut is. Wel kan de NVH het dan verder uitzoeken. We vragen je een vermoeden van titelmisbruik te melden via info@huidtherapie.nl o.v.v. ‘vermoeden van titelmisbruik’.

Sancties
Als beroepsvereniging heeft de NVH geen autoriteit om aan niet-leden sancties op te leggen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kan bij gebleken titelmisbruik wel boetes uitdelen. Voordat de NVH melding doet bij de IGZ, wordt eerst een waarschuwingsbrief verstuurd.