Regionale samenwerking

Samenwerken met andere huidtherapeuten en zorgverleners


Waarom is regionale samenwerking zo belangrijk?

Samenwerken met andere zorgaanbieders in de wijk en regio wordt steeds belangrijker omdat het zorglandschap verandert. Regionale overleggen (de ‘regiotafels’) bepalen steeds meer hoe het zorgaanbod in de regio eruit komt te zien. En hoe deze zorg georganiseerd en bekostigd gaat worden. Het is belangrijk dat paramedici (en dus huidtherapeuten!) een serieuze gesprekspartner worden in dit regionale overleg. In die overleggen zitten ook huisartsen, ziekenhuizen en de gemeente aan tafel. Een gesprekspartner worden kan alleen als er een regionaal netwerk bestaat dat gemandateerd is om afspraken te maken namens paramedici in de regio.

Wat betekent dit voor mij?

Als wij als huidtherapeuten invloed willen hebben op het zorgaanbod in de regio, is het nodig dat we elkaar opzoeken en in elke regio een netwerk gaan vormen. Dit begint met een monodisciplinair netwerk of een multidisciplinair netwerk (met andere paramedici). Als een regio een mono- of multidisciplinair netwerk heeft, pas dan kan het zich voegen bij een regiotafel.

Welke samenwerkingsverbanden zijn er en wat doen ze?

  • Kwaliteitskring – in dit netwerk behandel je vakinhoudelijke zaken
  • Monodisciplinair netwerk – in dit netwerk zit je met huidtherapeuten uit jouw regio
  • Multidisciplinair netwerk – in dit netwerk zit je met andere paramedische zorgverleners uit jouw regio
  • Regiotafels – overleggen tussen huisartsen, ziekenhuizen, paramedici, gemeenten en diverse zorggerelateerde partijen
  • ROS-netwerk – regionaal netwerk dat krachtige eerstelijnszorg in de regio wil organiseren

Wat kan ik doen?

Er zijn verschillende stappen die jij kan zetten. Het is belangrijk om eerst te achterhalen of en welke netwerken er in jouw regio al actief zijn. Dit kan je doen door contact op te nemen met ons, door te kijken op de website van het programma organisatiegraad of download deze flyer.

Als er al een netwerk (mono of multi, eventueel ondersteunt door een ROSnetwerk) actief is kan je deze netwerken rechtstreeks benaderen. Mocht je hierover vragen hebben of hulp wensen, dan kan je altijd de NVH benaderen voor ondersteuning.

Platform ‘Samen sterk in de regio’

Op het platform ‘Samen sterk in de regio’ deelt het programma organisatiegraad informatie en tools en ben je steeds in contact met andere samenwerkingsverbanden en paramedici. Het platform is er voor alle samenwerkingsverbanden en paramedici. Ook paramedici die die nog niet meewerkten aan het programma. We nodigen je uit om je aan te sluiten bij het platform! Dat kan via dit formulier. Daarna ontvang je binnen twee werkdagen een mail met je toegangsgegevens en uitleg over het platform.