Opleiding

Opleiding, bij- en nascholing
Huidtherapie is een breed en dynamisch vak, waarbij technologische ontwikkelingen steeds hogere eisen stellen aan je vaardigheden. Je moet soepel op de snelle veranderingen kunnen inspelen. Daarnaast is er grote aandacht voor kwaliteit en behoefte aan huidtherapeuten met actuele kennis en competenties. Dit zal de komende periode alleen maar verder toenemen. Daarom is het belangrijk om goed op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen in de huidtherapie en kennis en kunde up-to-date te houden door bij- en nascholingen te volgen die relevant zijn voor jouw aandachtsgebieden.

Opleiding Huidtherapie
De 4-jarige vol- en deeltijd hbo-opleiding tot huidtherapeut kan worden gevolgd aan de Hogeschool Utrecht of de Haagse Hogeschool. Met een buitenlands diploma kan de titel huidtherapeut worden gevoerd met een zogenaamde ‘vakbekwaamheidsverklaring’. Meer informatie over een 'vakbekwaamheidsverklaring' vind je op de website van het CBIG.

NVH Academie
Als beroepsvereniging wil de NVH een leven lang leren ondersteunen. Via de NVH Academie biedt de NVH relevante, betaalbare en geaccrediteerde na- en bijscholingen. Alle activiteiten worden aangekondigd via het NVH E-Nieuws en in de agenda op deze website.

KP-punten
Er is veel aanbod van wel en niet geaccrediteerde bij- en nascholing voor huidtherapeuten. Met het bijwonen van scholingen verdien je studiepunten voor het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Een deel van deze studiepunten moet geaccrediteerd zijn door de Stichting ADAP. Een overzicht van geaccrediteerde scholing voor huidtherapeuten vind je hier.