Kwaliteitsregister Paramedici

Kwaliteitsregister Paramedici
Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een initiatief van paramedische beroepsverenigingen. Het KP is een vrijwillig register, met als doel de kwaliteit van de geregistreerde paramedicus zichtbaar te maken voor het publiek, zorgverzekeraars en werkgevers. Voor een professional is het essentieel om kwalitatief goede zorg te leveren en te kunnen blijven leveren.

Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een huidtherapeut voldoet aan de wettelijke opleidingseisen (art. 34 Wet BIG). Vervolgens wordt periodiek geregistreerd of de huidtherapeut beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen van werkervaring en deskundigheidsbevordering (zoals het volgen van bij- en nascholingen, werkervaring en intercollegiaal overleg) wordt voldaan, behoudt de geregistreerde huidtherapeut haar kwaliteitsregistratie. Als huidtherapeut kun je met een kwaliteitsregistratie aantonen dat je aan de eisen van het beroep voldoet:

  • Diplomaregister: je voldoet aantoonbaar aan de in artikel 34 Wet BIG vastgestelde opleidingseisen van het beroep.
  • Kwaliteitsregister: je voldoet aantoonbaar aan de in artikel 34 Wet BIG vastgestelde opleidingseisen van het beroep en aan je inzet voor kwaliteit van het huidtherapeutisch handelen.

De NVH onderschrijft het belang van de inschrijving en stimuleert zo kwaliteitsverhoging van haar leden. De kwaliteitsregistratie is dan ook een verplichting voor alle leden van de NVH.

Kwaliteitscriteria
Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen van werkervaring en deskundigheidsbevordering (zoals het volgen van bij- en nascholingen, werkervaring en intercollegiaal overleg) wordt voldaan, behoudt de geregistreerde huidtherapeut haar kwaliteitsregistratie. Welke criteria hiervoor van toepassing zijn wordt bepaald door de startdatum van de periode. In het hoofdscherm van het digitaal portfolio is te zien welke criteria actueel gelden voor de geregistreerde. Ligt de startdatum vòòr 1-7-2015, dan zijn de criteria 2010-2015 van toepassing. Ligt de startdatum na 1-7-2015, dan zijn de criteria 2015-2020 van toepassing.

Buitenlands diploma
Voor het initieel inschrijven met een buitenlands diploma bij het KP heb je een ‘vakbekwaamheidsverklaring’ nodig. Die kan enkel worden aangevraagd bij het CIBG. Bij uitgave van de vakbekwaamheidsverklaring is er vanuit het CIBG besloten de beroepskwalificaties te erkennen en geeft het recht de opleidingstitel te voeren en het beroep zelfstandig uit te voeren.

Laat zien dat je kwaliteitsgeregistreerd bent!
Via het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) kun je een digitale KP-sticker aanmaken, waarmee je online zichtbaar kan maken dat je kwaliteit levert. Het KP heeft gekozen voor een digitale sticker omdat cliënten zich grotendeels via internet oriënteren. De weergave van de ‘sticker’ op jouw website kan de cliënt dan helpen om voor jou te kiezen. De sticker is persoonlijk en altijd actueel. Via mijn KP kun je in het bezit van deze felbegeerde sticker kunt komen, hier lees je hoe je dat doet. Wees trots op wat je doet en laat het zien!

Kwaliteit van bij- en nascholing via ADAP
ADAP is het centrale loket voor de aanvragen van Accreditatie van Deskundigheidsbevorderende Activiteiten voor Paramedici die vallen onder het Kwaliteitsregister Paramedici. ADAP bewaakt zo de kwaliteit van bij- en nascholing en andere activiteiten voor paramedici. Scholingsaanbieders kunnen met één aanvraag via ADAP scholingsactiviteiten laten accrediteren voor meerdere beroepsgroepen die vallen onder het Kwaliteitsregister Paramedici.

Het systeem van kwaliteitsbewaking van bij- en nascholing voor paramedici is gezamenlijk ontwikkeld door de paramedische beroepsverenigingen om inzicht te geven in de kwaliteit van bij- en nascholing voor zowel de directe gebruiker (individuele beroepsbeoefenaar) als ook voor belanghebbenden zoals zorgverzekeraars, werkgevers, verwijzers en patiëntenverenigingen. Voor de individuele beroepsbeoefenaar is het duidelijk dat hij te maken heeft met een goedgekeurde scholingsactiviteit.

Meer informatie