Beroepsprofiel

Het beroepsprofiel huid- en oedeemtherapeut
De totale samenleving - dus ook onze gezondheidszorg - is aan veranderingen onderhevig. Zo is er de afgelopen jaren een verschuiving gaande van ‘ziekte & zorg’ naar ‘gezondheid & gedrag’. De zogenaamde ‘patiëntenreis’ is leidend en wordt gevormd door de verschillende fasen en gebeurtenissen die een patiënt doormaakt. De huidtherapeut voegt waarde toe binnen deze ‘reis van de patiënt’. Het domein van de huidtherapie is dus behoorlijk in ontwikkeling.

Het beroepsprofiel, vernieuwd in april 2017, sluit aan op de nieuwe ontwikkelingen en verwachtingen in de gezondheidszorg. Om adequaat te kunnen inspelen op alle ontwikkelingen heeft de NVH ervoor gekozen, zich te ontwikkelen als kennisnetwerkorganisatie. Daarbij staat de zogenaamde ‘innovatiedriehoek’ centraal, te weten: onderwijs, praktijk en onderzoek. In het beroepsprofiel zijn competenties van de huidtherapeut in een nieuw jasje gestoken. Met behulp van het CanMEDS-model, waarbij naast de patiënt het huidtherapeutisch handelen centraal staat en wordt omringd door verschillende competentiegebieden, is een duidelijk overzicht van de competenties gegeven. Deze systematiek, die ook door diverse andere zorgprofessionals wordt gebruikt, maakt dat ons huidtherapeutisch handelen inzichtelijker wordt en beter te begrijpen is voor patiënten, professionals en anderen.

De kracht van de huidtherapeut is het bieden van oprechte aandacht aan de patiënt. Moeite willen doen om de daadwerkelijke hulpvraag te achterhalen en in afstemming met de patiënt de behandeling te bepalen; dit alles op basis van diepgegronde en up-to-date kennis van het vak en een passie voor de huid. De huidtherapeut ‘ziet’ de patiënt in zijn context, een waardevolle competentie in de nieuwe kijk op gezondheidzorg. Het beroepsprofiel past bij de huidtherapeut die klaar is voor de toekomst.

Meer informatie