Beroepscode

Beroepscode voor de Huidtherapeut
De Beroepscode voor de huidtherapeut gaat over praktische waarden en normen van het beroep van huidtherapeut.

De Beroepscode is een leidraad voor:

  • het professioneel huidtherapeutisch handelen in de dagelijkse praktijk
  • het huidtherapeutisch onderwijs  
  • de klacht- en geschillencommissie en uitvoering van Interprofessionele klachtbehandeling van het Kwaliteitsregister Paramedici

Het maakt aan de samenleving duidelijk wat men van de huidtherapeut en huidtherapie als beroepsgroep mag verwachten. Het volgen van de Beroepscode draagt op positieve wijze bij aan de beroepsuitoefening en geeft invulling aan de begrippen ‘goed hulpverlenerschap’ en ‘goede zorg’.

Naar de beroepscode: NVH Beroepscode huidtherapeuten, juni 2021