Beroepscode

Beroepscode voor de Huidtherapeut
​De ‘Beroepscode voor de Huidtherapeut’ van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten is het resultaat van een actualisering van ‘Beroepscode Huid- en oedeemtherapeut (NVH, 2016). De Beroepscode heeft betrekking op praktische waarden en normen van het beroep van huidtherapeut.

De Beroepscode dient binnen de beroepsgroep als leidraad voor het professioneel huidtherapeutisch handelen in de dagelijkse praktijk, voor het huidtherapeutisch onderwijs en voor de klacht- en geschillencommissie en uitvoering van Interprofessionele klachtbehandeling van het Kwaliteitsregister Paramedici. Het maakt aan de samenleving duidelijk wat men van de huidtherapeut en huidtherapie als beroepsgroep mag verwachten. Het volgen van de Beroepscode zal op positieve wijze bijdragen aan de beroepsuitoefening en geeft invulling aan de begrippen ‘goed hulpverlenerschap’ en ‘goede zorg’.

Naar de beroepscode: