Presenteer jij jouw abstract tijdens het NVH congres?

Ben jij huidtherapeut en betrokken bij een project, wetenschappelijk onderzoek of een andere interessante ontwikkeling op huidtherapeutisch vakgebied? Dan nodigen wij je, namens de NVH Academie, van harte uit een abstract in te sturen. Deze kun je dan presenteren op het NVH-congres op 1 oktober 2022. Een uitgelezen kans om meer bekendheid te krijgen voor jouw project!

Wat is een abstract precies?
Een abstract is een samenvatting van een project binnen jouw praktijk, een wetenschappelijk onderzoek of een ander interessante ontwikkeling binnen de huidtherapie waarbij jij betrokken bent (geweest).

Hoe doe ik mee?
Ben jij bij een onderzoek of ontwikkeling betrokken? Twijfel dan niet en dien je abstract in. Zo neem jij actief deel aan de professionalisering van ons beroep! Je hebt tot donderdag 31 maart 2022 de tijd om jouw abstract in te dienen via academie@huidtherapie.nl

Een inzending betekent dat:

 • Je instemt met publicatie van het abstract op de website van de NVH.
 • Je jezelf beschikbaar stelt voor presentatie tijdens de Dag van de Huidtherapeut op 1 oktober 2022.  
 • Je bij acceptatie akkoord bent met een onkostenvergoeding van het inschrijfgeld voor het congres.

Belangrijke deadlines:

 • Je kan tot donderdag 31 maart 2022 het abstract inleveren via academie@huidtherapie.nl.
 • Medio april 2022 ontvang je een bericht van de beoordelingscommissie of jouw abstract is gekozen om gepresenteerd te worden op het NVH-Congres.
 • Mei - oktober: je hebt de gelegenheid om de inzending te optimaliseren, voordat je deze presenteert aan de deelnemers.

Aan deze voorwaarden moet de abstract voldoen:

Algemeen

 • Beschrijf naam en voorletters, titel, correspondentieadres en functie/kwalificatie van de spreker(s).
 • De titel is beknopt en geeft goed weer waarover het abstract gaat.
 • Het abstract is in het Nederlands geschreven.

Een abstract is volgens een vaste structuur opgebouwd en heeft maximaal 500 woorden.

 1. Onderwerp/aanleiding
  Waar gaat het onderwerp over? Waarom is dit onderwerp onderzocht of opgepakt?
 2. Probleem-/vraagstelling
  Wat is de probleem- of vraagstelling?
 3. Methode
  Wat is het plan van aanpak? (i.p.v. Hoe ben je aan de slag gegaan?) Welke hulpmiddelen/bronnen zijn er gebruikt? Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan literatuuronderzoek, enquête, patiëntinterview, etc.
 4. Resultaten
  Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van het project, onderzoek of ontwikkeling? De resultaten beschrijf je aan de hand van objectieve bevindingen.
 5. Discussie/conclusie
  Waarom zijn de bevindingen van het project, onderzoek of ontwikkeling belangrijk? Wat zijn de mogelijke implicaties? De conclusies worden ondersteund door de hiervoor beschreven resultaten
 6. Literatuur
  Hier geef je aan op basis van welke literatuur het onderzoek tot stand is gekomen.
 7. Aanbeveling (optioneel)
  Welke duidelijke aanbeveling komt er naar voren uit het project, onderzoek of ontwikkeling?

Zo ziet de presentatie op het congres eruit:
Als je je abstract hebt geschreven, kun je deze op verschillende manieren presenteren:

 • Als presentatie, waarbij je een presentatie (60 minuten, waarvan 50 minuten spreektijd) geeft binnen het (congres) programma.
 • Casus bespreken met expert, bespreek jouw casus samen met een expert op dat gebied tijdens het congres.

Je bepaalt zelf naar welke presentatievorm je voorkeur uitgaat. Dat kun je aangeven bij het indienen van het abstract. Bij beoordeling proberen we rekening te houden met je voorkeur.

Zo wordt een abstract beoordeeld:
Alle ingezonden abstracts worden beoordeeld aan de hand van vaststaande criteria:

1. Kwaliteit abstract
- Bevat het abstract de essentiële onderdelen en zijn deze voldoende helder beschreven?
- Achtergrond van het probleem/aanleiding van het onderzoek
- Doel van het onderzoek/verbeterplan
- Methoden/interventies/plan van aanpak
- Beschrijving onderzoekspopulatie
- Resultaten
- Aanbevelingen voor de praktijk

​​​​​​​2. Is het onderwerp klinisch relevent voor de huidtherapeut
Richt het abstract zich op een probleem van de beroepspraktijk van de huidtherapeut?

3. Innovatief/originaliteit
Geeft het abstract een innovatieve benadering van het probleem?  

4. Resultaten toepasbaar (maatschappelijke relevantie)
Zijn de resultaten toepasbaar in de dagelijkse uitvoering van de zorg

5. Actualiteit
Speelt het onderwerp in op huidige/recente ontwikkelingen binnen de zorg