Veelgestelde vragen omtrent het coronavirus

In onderstaande uitwerking vind je veel verwijzingen naar websites. Deze hebben wij opgenomen om je continu te voorzien van de meest actuele informatie.


Het aantal besmettingen in de regio van mijn praktijk neemt toe en ik maak me zorgen. Wat te doen?

Als jouw praktijk binnen een risicogebied valt of het coronavirus in jouw praktijk is vastgesteld, dan treedt er een GGD-protocol in werking. De GGD bepaalt in dat geval welke maatregelen er moeten worden getroffen. Het sluiten van de praktijk kan dan een mogelijke maatregel zijn. Neem bij vragen over bovenstaande contact op met de GGD.


Wat zijn de algemene te volgen richtlijnen?

Op de website van het RIVM is naast algemene informatie ook een overzicht te vinden met alle actuele informatie van het RIVM over het coronavirus. Bij veel gestelde vragen staan onder meer adviezen voor mensen met symptomen, mensen die de afgelopen twee weken in een risicogebied zijn geweest en voor mensen die de afgelopen twee weken contact hebben gehad met een cliënt met het coronavirus. Daarnaast geven ze informatie voor professionals in de zorg en specifiek voor GGD en ziekenhuizen waarin staat hoe te handelen bij een patiënt met verdenking op het virus.

Informatie voor de patiënt
De patiënt kan voor algemene informatie over het coronavirus kun je de patiënt verwijzen naar de informatie op de website van het RIVM. Ook kan men contact opnemen met het RIVM via 0800-1351.


Ik heb last van verkoudheids- en/of griepverschijnselen, wat nu?

Volg de RIVM richtlijn voor professionals.


Welke bescherming als je toch (aan huis) behandeld?

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en in het bijzonder mondneusmaskers wordt buiten het ziekenhuis alleen geadviseerd in de verpleeghuiszorg, huisartsenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg waar lichamelijk ernstig zieke of zeer kwetsbare personen worden behandeld of verpleegd. Het RIVM heeft uitgangspunten opgesteld voor het gebruik van PBM buiten het ziekenhuis.


Ik maak me zorgen over de financiële gevolgen voor medewerkers en praktijkhouders

NVH heeft samen met andere koepels overleg met VWS, ZN, Zorgverzekeraars en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de gevolgschade van het coronavirus en de mogelijkheden van financiële steun door diverse overheden en zorgverzekeraars. Het probleem van dreigende liquiditeit is aangekaart. De NVH beseft zich dat de situatie omtrent het coronavirus nu al vergaande financiële gevolgen kan hebben voor de leden. Er zijn door de overheid al een aantal maatregelen getroffen om ondernemers tegemoet te komen. De volgende stappen kunnen nu aangewend worden om financiële schade te beperken:

Werktijdverkorting vervangen door tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
De regeling werktijdverkorting is vervallen en wordt vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen om werkloosheid te voorkomen en dit bovendien sneller te doen. De aanvraagprocedure wordt sterk vereenvoudigd en de regeling gaat niet ten koste van de WW-rechten van werknemers. Op grond van de NOW kunnen werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten tegemoet zien van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Deze periode kan één keer met 3 maanden worden verlengd. Deze nieuwe regeling zal op korte termijn in werking treden en ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. De regeling wordt uitgevoerd door UWV. Meer informatie over de tijdelijke NOW.

Uitstel van betaling en wijzigen voorlopige aanslag bij de Belastingdienst (incl. ZZP'ers) 
Wanneer er betalingsproblemen ontstaan ten gevolge van het coronavirus dan kun je de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling, daarnaast kun je je voorlopige aanslag aanpassen zodat je minder belasting betaalt wanneer je een lagere winst verwacht. Voor de inkomstenbelasting wijzig je de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst. Voor de vennootschapsbelasting doe je dat via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Bijstand voor zelfstandigen 
Ben je zzp-er en zit je in (tijdelijke) financiële problemen die het voortbestaan van je onderneming bedreigen? Dan kun je in bepaalde gevallen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Deze bijstandsregeling is onlangs uitgebreid en wordt uitgevoerd door gemeenten. Je vraagt dit dus aan bij je eigen gemeente.

Garantstelling voor leningen 
De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft besloten om versneld (per 16 maart 2020) de BMKB tijdelijk te verruimen, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Je leest wat dit betekent in het bericht 'Coronavirus: verruimde BMKB-regeling voor ondernemers versneld open'. Lees de achtergrond in de Kamerbrief over economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Je vraagt de BMKB niet zelf aan, dit gebeurt via jouw financier. Lees meer over het aanvraagproces BMKB.

Uitstel van betaling aanvragen  
Wanneer je een forse terugloop in je omzet ziet als gevolg van het coronavirus kan het zijn dat je niet aan bepaalde betalingsverplichtingen kunt voldoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de huur van je praktijkruimte of een recente aanschaf van apparatuur. Wanneer je betalingsproblemen voorziet is het verstandig om in ieder geval contact op te nemen met je leveranciers. 

Compensatieregeling getroffen sectoren
Het coronavirus en de maatregelen die het kabinet heeft genomen hebben enorme consequenties voor een aantal sectoren in het bijzonder. Als gevolg hiervan lopen bedrijven in deze sectoren gedurende deze periode veel inkomsten mis. Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood bij ondernemers die zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. Er komt een overzicht van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen. Hier vind je meer informatie over deze compensatieregeling.


Staat je vraag er niet tussen? Stel deze dan via het meldpunt.