Archief: Corona updates 14 juni tot heden

----------------------------------------------------------------------------------

24 juni 2021 - 10:20 

Vanaf aanstaande zaterdag 26 juni worden er door de Rijksoverheid versoepelingen en aanpassingen doorgevoerd in de huidige coronamaatregelen. Voor de huidtherapeuten komt daarmee de verplichting om een mondmasker te dragen te vervallen. De NVH wil daarbij wel benadrukken dat hiermee de ruimte blijft bestaan voor huidtherapeut en patiënt om een eigen afweging te maken om wel een mondkapje te dragen en adviseert de huidtherapeut bij werkzaamheden die binnen 1,5 meter moeten plaatsvinden nog wel gebruik te maken van een mondkapje.

Daarnaast zal het triagestappenplan vervallen en komt daar de gezondheidscheck als voorwaarde voor in de plaats. De maatregelen en adviezen voor quarantaine, testen, registratie voor bron- en contactonderzoek en het naleven van de hygiënemaatregelen veranderen niet.

Meerkostenregeling, continuïteitsbijdrage en inhaalzorg
Graag attenderen wij je er nog een keer op dat indien je gebruik maken van de meerkostenregeling deze tot uiterlijk 29 juni is aan te vragen, daarna zal de aanvraag definitief sluiten.

Op de ontvangen vragen van leden omtrent de verrekeningen (terugbetalingen) van de CB-regeling en het besluit op het schrappen van de inhaalzorg hebben wij nog onvoldoende antwoord vanuit ZN ontvangen. Wij hopen je hierover alsnog spoedig te kunnen informeren.

----------------------------------------------------------------------------------

14 juni 2021 - 16.30

Zorgverzekeraars hebben aangekondigd dat het aanvraagloket bij VECOZO voor een beperkte periode nogmaals wordt open gesteld. Daarmee hebben zorgaanbieders vanaf 15 juni tot uiterlijk 29 juni de tijd om de meerkostenbijdrage alsnog aan te vragen. De meerkostenbijdrage is een financiële tegemoetkoming voor zorgaanbieders die extra kosten hebben moeten maken door de corona-crisis.

Bij meerkosten gaat het om kosten voor mondkapjes, beschermschorten en voorbereidingen op de anderhalvemetersamenleving. Omdat meerdere zorgverleners, om diverse redenen de deadline van de vorige aanvraagperiode hebben gemist, is het nog één keer mogelijk om een aanvraag te doen. De NVH heeft hier in samenwerking met andere beroepsorganisaties op aangedrongen.

Na 29 juni zal de mogelijkheid om de meerkostenbijdrage aan te vragen definitief sluiten. Wil jij nog gebruik maken van de bijdrage, dan roepen wij je op om de aanvraag zo snel mogelijk in te dienen, ook om eventuele technische belemmeringen tijdig te signaleren en bij ZN te melden.

Vergoeding inhaalzorg CB-regeling
Met betrekking tot het bepalen van de inhaalzorg hebben de zorgverzekeraars vastgesteld dat een collectieve regeling zeer moeilijk uitvoerbaar is. Daarom is besloten om de inhaalzorg op 'nihil' te stellen en de gehele verzekerde omzet te vergoeden tegen de gebruikelijke vergoeding per verzekeraar, dus zonder de korting in verband met inhaalzorg. Dit bericht heeft binnen de huidtherapie voor onrust gezorgd aangezien praktijken juist om die reden, het corrigeren op inhaalzorg, niet de CB-regeling hebben aangevraagd. Er is vanuit ZN nog geen uitsluitsel over het verzoek om uitleg en de eventuele mogelijkheid om alsnog een aanvraag voor de CB-regeling in te kunnen dienen. Wij hopen je hierover spoedig te kunnen informeren.
----------------------------------------------------------------------------------

Voor een overzicht van alle updates van 19 december tot en met 13 juni klik hier.

Voor een overzicht van alle updates van 13 juni tot en met 18 december klik je hier.

Voor een overzicht van alle updates van 1 mei  tot en met 12 juni klik je hier.

Voor een overzicht van alle updates van 1 tot en met 30 april klik je hier.

Voor een overzicht van alle updates tot en met 31 maart klik je hier.