Beroepscode

De beroepscode huidtherapeuten
De gedragscode (1992) is herzien en heeft geresulteerd in een nieuwe code, de Beroepscode huidtherapeuten (2016). De nieuwe beroepscode is uitgebreid, het gaat om meer dan alleen ‘gedrag’. De beroepscode is een leidraad voor het adequaat beroepsmatig handelen en kent regels die gebaseerd zijn op elementaire normen welke diepgeworteld zijn in de beroepsethiek. De beroepscode dient ter ondersteuning, omkadering en evaluatie van het handelen van de beroepsbeoefenaar en is een aanvulling op de van toepassing zijnde wetgeving.

Meer informatie: