Cursus Kringbegeleider en nu...? - Jaargang 2020 – 2021 - Groep 3

Deelname

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk

Over dit evenement

Categorie
Scholing
Datum en tijd
26 jan. 2021 19:00 - 22:00
Locatie
Digitaal

Cursus Kringbegeleider en nu...? - Jaargang 2020 – 2021 

De NVH is gebaat bij professioneel functionerende kwaliteitskringen, echter blijkt het voor een aantal kringen nog lastig om tot een professionele invulling te komen. Uit analyse van de kringnotulen is onder anderen naar voren gekomen dat er niet altijd volgens de juiste methodieken gewerkt wordt. Casuïstiek, intervisie, het opstellen van notulen en jaarverslag en het implementeren van het jaarthema en doelstellingen van de NVH moeten een betere invulling gaan krijgen. Hierin is het ook van belang dat de door de NVH aangeleverde voorbeelden en scholing is afgestemd op de eisen van het KP. Bij het starten met het begeleiden van een kwaliteitskring komt er dus een hoop op de nieuwe kringbegeleider(s) af. 

Er is gekozen voor een cursusopzet met twee contactmomenten. De eerste avond is vooral gericht op de inhoud en het instrueren en oefenen in hoe een kring te begeleiden. Hierna gaat de kringbegeleider het geleerde in de praktijk brengen en komt later in het jaar tijdens de tweede cursusavond terug voor aanvulling, oefening en begeleiding.

Doelstellingen

Het uiteindelijke doel bestaat uit meerdere punten, te onderscheiden in algemeen en specifiek.

Algemeen:
o    Professionalisering van de kwaliteitskringen.
o    Meer structuur en sturing in de werkwijze van de kwaliteitskringen.
o    Implementatie van het jaarthema en jaarlijkse landelijke doelstellingen van de NVH.

Specifiek: 
de kringbegeleider
o    kan richting geven aan het functioneren van de kwaliteitskring,
o    coördineert, coacht en managet de processen in de kring en kan taken delegeren aan leden van de kwaliteitskring,
o    begeleidt en bewaakt de continuïteit de processen in de kwaliteitskring,
o    kan wensen en behoeften inventariseren van de kringleden,
o    introduceert en implementeert kwaliteitsbevorderende methoden in de kwaliteitskringen,
o    rapporteert op een juiste wijze over de voortgang van de kwaliteitskringen aan de NVH (notulen, jaarplan en jaarverslag),
o    meldt de kring aan bij ADAP en registreert de deelname aan bijeenkomsten met het oog op de verantwoording ten behoeve van de registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici ,
o    informeert de deelnemers van de kring over de regels, criteria en procedures die voor de kring, de kringbegeleider en deelnemers gelden. 

Studiebelasting: 9 uur (6 contacturen)   
Voorbereidingstijd: 3 uur voor uitwerken zelfstudieopdrachten en formuleren vragen en/of bespreekpunten  
Zelfstudiemateriaal: Zelfstudieopdrachten worden twee weken voor de cursusdag via het secretariaat verzonden 
Aanvangsniveau: HBO Bachelor paramedische zorg 
Niveau: Post- HBO  
Doelgroep: Huidtherapeuten

Datum: 26 januari en 5 oktober 2021
Tijd:  19:00 - 22:00 uur
Locatie: Digitaal 
  
Kosten deelname: gratis als NVH lid
Accreditatie:  Accreditatie voor huidtherapeuten is aangevraagd bij stichting ADAP. Totaal 9 punten (Beide avonden dienen ook gevolgd te worden om in aanmerking te komen voor de accreditatiepunten).
Kwalificaties: Na afloop ontvangt u een deelnamebewijs van de NVH Academie die terug te vinden is in jouw NVH profiel  
 
Aanmelden: 
Via de oranje aanmeldknop links in het menu kun je in één keer aanmelden voor beide avonden.

Stukken:

Aanmelden: 
Via de oranje aanmeldknop links in het menu, met het aanmelden ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Ps. neem bij vragen contact op met het secretariaat via kringen@huidtherapie.nl of 035 - 5427552   

Onze partners