Training ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’

Over dit evenement

Categorie
Scholing
Datum en tijd
18 nov. 2019 08:45 - 16:45
Locatie
Ergotherapie Nederland - Utrecht

Training ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’

De Wilde Kastanje verzorgt deze training rondom gespreksvoering bij zorgwekkende signalen en het handelen volgens de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze training over de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en professioneel handelen ondersteunt professionals bij hun taak in preventie en aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, waaronder ook (desgewenst) ouderenmishandeling.

De werkplaats opzet van Wilde Kastanje maakt het mogelijk met een casus te oefenen en eigen praktijkgerichte ontwikkelingsstappen te zetten in professioneel handelen en gespreksvoering.

Doel van de training ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’

  • Professionals zijn bekend met de verbeterde meldcode HG en KM en hebben geoefend hoe zij de meldcode kunnen toepassen.
  • Professionals hebben geleerd hoe zij de vragen uit het afwegingskader kunnen benutten bij het wegen en beslissen (stap 4 en 5 uit meldcode).
  • De professionals hebben geoefend in het onderscheid maken tussen feiten, hypotheses en hun eigen gevoel in gespreksvoering t.b.v. dossiervorming, overleg en gespreksvoering.
  • Professionals werken in de training vanuit een lerende grondhouding waarin zij met elkaar doelgericht overleggen en reflecteren op hun eigen handelen.
  • Professionals ervaren dat zij schakel zijn in een groter systeem van preventie en aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld en weten zich van daaruit te profileren en van daaruit te handelen.
  • Professionals hebben weet van de IK, JIJ en WIJ Posities van Wilde Kastanje en hebben er in de gespreksvoering mee geoefend.

Werkwijze bij de training ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’
De training wordt begeleid door 1 trainer en 1 acteur. De trainer leidt het geheel en zorgt voor een veilig klimaat waarin, aan de hand van de geboden kader, geoefend kan worden en alternatieven onderzocht kunnen worden. Er wordt veel aandacht besteed aan het geven van opbouwende feedback en zelfregie.

De acteur speelt levensecht één of meerdere rollen/situaties en ondersteunt het leerproces met feedback vanuit de positie van het personage.

In dagdeel 1 wordt met een van te voren afgesproken casus gewerkt, gebaseerd op de dagelijkse praktijk van de professionals. De stappen van de meldcode worden doorlopen en concreet gemaakt.

Stap 3 van de meldcode, gesprek met de cliënt wordt geoefend. De training wordt zo goed mogelijk afgestemd op de leervragen van de professionals.

In dagdeel 2 wordt gewerkt met eigen leervragen en situaties van de deelnemers. Daarin kunnen onderwerpen aan bod komen, zoals bijvoorbeeld:

  • Gesprek met het kind
  • Vragen rondom geheimhouding
  • Wat als je moet zeggen ik ga melden?
  • Hoe behoud ik de vertrouwensband?

De trainer leidt het geheel en zorgt voor een veilig klimaat waarin geoefend kan worden en alternatieven onderzocht kunnen worden. Er wordt veel aandacht besteed aan het geven van opbouwende feedback en zelfregie. De trainer werkt altijd systeem- en oplossingsgericht.

Datum & tijd:
Maandag 18 november 2019, 09:15 tot 16:45 (inloop van 8:45 tot 9:15).

Locatie:
Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht.

Kosten:
€ 395,- voor leden van de VvOCM/EN/NVD/NVLF/NVH/OVN, € 495,- voor niet leden.
Inclusief cursusmateriaal, uitgebreide catering en een gratis uitrijkaart P+R Papendorp

Let op: Deelnemers mogen niet in de parkeergarage onder het pand parkeren. Aangezien de P+R Papendorp parkeerplaats vaak vol is, wordt aangeraden om met het openbaar vervoer te komen.

Accreditatie:
Accreditatie is aangevraagd. Verwachtte aantal punten is 6.

Aanmelden:
Klik hier (website Ergotherapie) om je aan te melden. Na aanmelding ontvang je een bevestiging. De digitale factuur wordt nagestuurd.

Cursusvoorwaarden
De cursusvoorwaarden kun je hier downloaden.

Ps. neem bij vragen contact op met het secretariaat via info@huidtherapie.nl of 026 320 04 08. 

Onze partners