Cursus ICF voor de huidtherapeut

Deelname

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk

Over dit evenement

Categorie
Scholing
Datum en tijd
23 okt. 2019 08:45 - 17:00
Locatie
Postillion te Bunnik

Cursus ICF voor de huidtherapeut

In toenemende mate gebruikt de gezondheidszorg de International Classification of Functioning, disability and health, oftewel de ICF. Ook voor de Huidtherapeut is de ICF waardevol. Binnen het huidtherapeutisch beroepsprofiel wordt aangegeven dat de huidtherapeut het functioneringsprobleem van de patiënt en de factoren die op dat functioneren van invloed zijn met behulp van de ICF-huidtherapie worden beschreven. Om de kwaliteit van de zorgverlening door de huidtherapie verder te verbeteren en om naar zorgverzekeraars, verwijzers en patiënten, de inhoud en het effect van de zorgverlening inzichtelijk te maken, kan gebruik gemaakt worden van de ICF.

Leerdoelen: 

  • Begrijpt de ICF-componenten en begrippen
  • Kan de toepassingsmogelijkheden, het doel en componenten van de ICF benoemen
  • Weet de ICF-begrippen te plaatsen binnen de richtlijn huidtherapie en het huidtherapeutisch methodisch handelen en begrijpt de toepassingsmogelijkheden binnen de eigen werksetting
  • Kan aan de hand van verschillende casussen een ICF-model in vullen 
  • Weet met behulp van een ICF-model klinisch te redeneren en de hulpvraag van de patiënt inzichtelijk maken en analyseren
  • Kan de verkregen informatie van de patiënt ordenen, analyseren, interpreteren en weergeven in termen van de ICF
  • Legt logische verbanden tussen de onderdelen/dimensies van de ICF

Datum: 23 oktober 2019

Tijd: 08:45 tot 17:00 uur

Catering: incl. lunch

Docent/trainer: Murielle Alvares

Locatie: Postillion Hotel Utrecht Bunnik; Baan van Fectio 1 in Bunnik

Kosten: 195 euro (incl. BTW)

Studiebelasting: 8,5 uur zelfstudie / 7 contacturen

Accreditatie: ADAP geaccrediteerd met 14 punten.

Aanmelden: Via de oranje aanmeldknop links in het menu.

Afmelden:
Voor het afmeldingen van NVH bijeenkomsten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Afmelden dient schriftelijk (per e-mail) kenbaar gemaakt te worden. Bij afmelding tot zes weken vóór aanvang van de NVH bijeenkomst wordt er €12,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij afmelding binnen zes weken vóór aanvang van de de NVH bijeenkomst wordt het gehele deelname bedrag in rekening gebracht. Hierdoor is restitutie geven niet mogelijk.

Ps. neem bij vragen contact op met het secretariaat via info@huidtherapie.nl of 026 320 04 08.