Cursus Kringbegeleider en nu...? - Groep 1

Deelname

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk

Over dit evenement

Categorie
Scholing
Datum en tijd
5 feb. 2019 19:00 - 22:00
Locatie
Vergaderlocatie Nieuwegein

Cursus Kringbegeleider en nu...?

De NVH is gebaat bij professioneel functionerende kwaliteitskringen, echter blijkt het voor een aantal kringen nog lastig om tot een professionele invulling te komen. Uit analyse van de kringnotulen is onder anderen naar voren gekomen dat er niet altijd volgens de juiste methodieken gewerkt wordt. Casuïstiek, intervisie, het opstellen van notulen en jaarverslag en het implementeren van het jaarthema en doelstellingen van de NVH moeten een betere invulling gaan krijgen. Hierin is het ook van belang dat de door de NVH aangeleverde voorbeelden en scholing is afgestemd op de eisen van het KP. Bij het starten met het begeleiden van een kwaliteitskring komt er dus een hoop op de nieuwe kringbegeleider(s) af. 

Er is gekozen voor een cursusopzet met twee contactmomenten. De eerste avond is vooral gericht op de inhoud en het instrueren en oefenen in hoe een kring te begeleiden. Hierna gaat de kringbegeleider het geleerde in de praktijk brengen en komt later in het jaar tijdens de tweede cursusavond terug voor aanvulling, oefening en begeleiding. Het uiteindelijke doel bestaat uit meerdere punten, te onderscheiden in algemeen en specifiek.

Algemeen:
o    Professionalisering van de kwaliteitskringen.
o    Meer structuur en sturing in de werkwijze van de kwaliteitskringen.
o    Implementatie van het jaarthema en jaarlijkse landelijke doelstellingen van de NVH.

Specifiek: 
de kringbegeleider
o    kan richting geven aan het functioneren van de kwaliteitskring,
o    coördineert, coacht en managet de processen in de kring en kan taken delegeren aan leden van de kwaliteitskring,
o    begeleidt en bewaakt de continuïteit de processen in de kwaliteitskring,
o    kan wensen en behoeften inventariseren van de kringleden,
o    introduceert en implementeert kwaliteitsbevorderende methoden in de kwaliteitskringen,
o    rapporteert op een juiste wijze over de voortgang van de kwaliteitskringen aan de NVH (notulen, jaarplan en jaarverslag),
o    meldt de kring aan bij ADAP en registreert de deelname aan bijeenkomsten met het oog op de verantwoording ten behoeve van de registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici ,
o    informeert de deelnemers van de kring over de regels, criteria en procedures die voor de kring, de kringbegeleider en deelnemers gelden.

Datum:
5 februari en 5 november 2019

Tijd:
19:00 - 22:00 uur

Locatie: 
Vergaderlocatie NVH
Richterslaan 62 in Nieuwegein (1ste etage, bel Huidfonds/HPN/NVH)

Accreditatie:
Accreditatie voor huidtherapeuten is aangevraagd bij stichting ADAP. Totaal 9 punten (Beide avonden dienen ook gevolgd te worden om in aanmerking te komen voor de accreditatiepunten).

Stukken:

Aanmelden: 
Helaas is aanmelden niet meer mogelijk.
Wil je je aanmelden voor een andere datum? Klik hier voor de andere groep en meld je aan! 

Ps. neem bij vragen contact op met het secretariaat via kringen@huidtherapie.nl of 026 320 04 08. 

Onze partners